O Projektu

Společnost Aletheia, s.r.o. získala dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na realizaci projektu "Podpora, stimulace a propagace dalšího vzdělávání jednotlivců v oblasti odborných a obecných kompetencí", reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0206.

Jak již vyplývá z názvu projektu hlavním záměrem projektu je rozšířit rozsah a kvalitu odborných a obecných kompetencí občanů ČR a zároveň zvýšit jejich motivaci k dalšímu vzdělávání a zapojení  se do občanského života.

Cílovou skupinou jsou občané s trvalým pobytem v ČR ve věku 25 – 64 let, kteří mohou být považováni za účastníky dalšího vzdělávání, tj. osoby nacházející se na trhu práce s ukončeným formálním vzděláním.

Územím realizace projektu jsou všechny kraje ČR mimo Hlavní město Praha.

V rámci projektu vznikne hned několik zajímavých produktů a výstupů. V oblasti přímého rozvoje kompetencí vznikne 15 kurzů zařazených do 5 tematických modulů:

   Modul 1     Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji
   Modul 2     Odpovědný přístup k financím
   Modul 3     Multikulturalismus a prevence extremismu
   Modul 4     Aktivní občanství a participace občanů na veřejném dění
   Modul 5     Dobrovolnictví

Kurzy budou realizovány v podobě PREZENČNÍCH a ONLINE SEMINÁŘŮ, E-LEARNINGU, a prezentovány také v podobě audioknihy.

Pro podporu a propagaci dalšího vzdělávání pak budou pro laickou i odbornou veřejnost připraveny INFORMAČNÍ SEMINÁŘE, WORKSHOPY , BRUNCHE a KONFERENCE. Další vzdělávání bude podpořeno také rozsáhlou mediální kampaní, a to články v regionálním i celostátním tisku, na internetu i reportážemi v regionálních TV.